Call Center: (021) 111 374 634

Available Number Plates

Number Plates of Following Series are available

Please collect Number plate of your Vehicle from Motor Registration Wing Civic Center Karachi

NON- COMMERCIAL/PRIVATE VEHICLES:

BAL, BAM, BAN, BAP, BAQ, BAR, BAS, BAT, BAU, BAV, BAW,BAX, BAY, BAZ

BBA, BBB, BBC, BBD, BBE, BBF, BBG, BBH,.BBJ, BBK, BBL

BBM, BBN, BBP, BBQ, BBR, BBS, BBT, BBU, BBV, BBW, BBX, BBY, BBZ

BCA, BCB, BCC, BCD , BCE, BCF,BCG, BCH, BCJ, BCK, BCL, BCM, BCN BCP B CQ,BCR, BCS, BCT, BCU, BCV, BCW, BCX, BCY , BCZ

BDA, BDB, BDC, BDD , BDE,  BDF, BDG, BDH, BDJ, BDK, BDL, BDM. BDN, BDP,

BDQ, BDR, BDS, BDT, BDU, BDV, BDW, BDX, BDY, BDZ

BEA, BEB, BEC , BED ,  BEE,  BEF,  BEG,  BEH,  BEJ,  BEK,  BEL,  BEM,  BEN,  BEP,  BEQ,  BER,  BES, BET,  BEU,  BEV,  BEW,  BEX,  BEY,  BEZ

BFA, BFB, BFC, BFD, BFE, BFF,BFG,BFH,BFJ, BFK, BFL, BFM,BFN,BFP,3 FQ,BFR,BFS,BFT,BFU, BEV, BEW,BFX, BFY,BFZ

BGA, BGB, BGC ,BGD , BGE, BGF , BGG, BCH, BGJ , BGK, BGL, BGM, BGN, BGP, B GQ,BGR,BGS,BGT,BGU, BGV, BGW,BGX,BGY,BGZ

BHS,BHT, BHU, BHV, BHW, BHX, BHY, BHZ,

BJR, BJS, BJT, BJU, BJV, BUW,BUX,BUY, BIZ

BKA TO BKZ                                       

BLS TO BLZ

BMA TO BMZ

BNA TO BNS

BF-0001 TO BF-9999

BG-0001 TO BG-9999

BH-0001 TO BH-1000

CU-0001 TO CU-9999

CV-0001 TO CV-9999

CW-0001 TO CW-9999

CX-5501 TO CX-9999

AG-0001 TO AG-1000

CQ-0001 TO CQ-1500

BE-0001 TO 2000

COMMERCIAL VEHICLES

 • KU-4101 TO KU-9999
 • KV-0001 TO KV-1000
 • KV-7901 TO KV-8349.
 • KW-6001 TO KW-9999
 • KX-0001 TO KX-2000
 • JV-0801 TO JV-2300
 • JV-~4501 TO Jv-6000
 • JF-7901 TO KF-8400
 • JF-9001 TO JF-9999
 • JZ-2601 TO 32-3400
 • JZ-4501 TO JZ-6000
 • JS-1651 TO JS-1800
 • JS-5501 TO JS-6000
 • JB-0001 TO JB-1900
 • JB-2001 TO JB-3000
 • JB-4001 TO JB-4500
 • JQ-1001 TO JQ-1500

GOVERNMENT VEHICLES

 • GPA 001 TO GPA 999
 • GSA 001 TO GSA 999
 • GSB 001 TO GSB 999
 • GSC 001 TO GSC 999
 • GSD 001 TO GSD 999
 • GSE 001 TO GSE-999
 • GSF 001 TO GSF 999

 SINDH POLICE VEHICLES,

 • SPA 001 TO SPA 999
 • SPB 001 TO SPB 999
 • SPC 001 TO SPC 999
 • SPD 001 TO SPD 999
 • SPE 001 TO SPE 999
 • SPF 001 TO SPF 999
 • SPG 001 TO SPG 999
 • SPH 001 TO SPH 999.

NON COMMERCIAL OLD SERIES)

AVAILABLE IN NUMBER PLATE SECTION

1.AA

2. AB

3. AC

4. BA

5. BB

6. BC

7. BE

 8. CL

9. CK

10.CJ

11.CF

12.CP

13.CR

14.AAA

15.AAB

16.AAC

17.AAD

18. AAE

19.AAF

20.AAG

21.AAH

22.AAJ

23.AAK

24.ABA

25.ABB

26. ABC

27.ABD

28. ABE

29. ABE

30. ABF.

 

 

31.ABG

32. ABH

33. ABL

34. ABM

35. ABN

36. ABQ

37.ABR

38. ABS

39. ABT

40.ACB

41.ACD

42.ACR

43.ADA

44.ADL

45.AND

46.AEC

47.AES

48. AFK

49. AFP

50. AFS

51. AFV

52.AGA

53.AGU

 54.AHA

 55. AHE

56. AH]

57.AHR

58. APB

 59.APR

60. APU

61.AQC

 

 

(COMMERCIAL OLD SERIES)

AVAILABLE IN NUMBER PLATE SECTION

 1. JA- (8126 TO 9999) BUS
 2. JE- (8301 TO 9999) MINI BUS
 3. JP- (8201 TO 9999) TANKER
 4. JU- (0001 TO 7997) TRAILER
 5. JT- (7001 TO 9999) OIL TANKER
 6. JX- (7901 TO 9999) MAZDA
 7. JY- (0001 TO 9999) MAZDA
 8. KT- (0001 TO 4900) PICKUP
 9.  9, KM- (0001 TO 5390) PICKUP
 10. 10.KH- (0001 TO 1500) PICKUP
 11. 11.KH- (5001 TO 9999) PICKUP
 12. 12.KG- (3001 TO 6000) PICKUP
 13. 13.KF- (4601 TO 7000) PICKUP
 14. 14.KE- (5001 TO 8000) PICKUP
 15. 15.KR- (0001 TO 9999) PICKUP
 16.  16.KS - (0001 TO 9999) PICKUP
 17. KP- (0001 TO 9999) PICK UP
 18. 18.KU- (0001 TO 9999) PICKUP